Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie

Kolorowy pasek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszyniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Organka, e-mail: gops@kruszyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 320 20 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Kruszynie ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie, ul. Andrzeja Kmicica 5. Zajmuje trzy pomieszczenia na parterze.

 1. Dojazd do siedziby GOPS Kruszynie
  W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do siedziby GOPS znajduje się przystanek PKS - Kruszyna, ul. Kościuszki.
 2. Dostępność wejścia do budynku
  Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Andrzeja Kmicica oraz wejście boczne z parkingu od strony zachodniej. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przed wejściem bocznym jest podest, za wejściem na korytarzu znajdują się schody.
 3. Dostępność korytarzy i schodów
  Z obydwu wejść dostępny jest korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Opis dostosowań
  Przy schodach do wejścia głównego znajduje się przycisk sygnału dzwonka. W budynku jest schodołaz umożliwiający pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. Dostępność parkingu
  Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ul. Andrzeja Kmicica przed budynkiem Urzędu Gminy oraz na placu przy budynku Urzędu. Na parkingu jest wydzielone miejsce parkingowe przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
 6. Dostępność toalety
  Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij